Thứ 610202017

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật Hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 phường Tân Chính
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 03:26

Hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 phường Tân Chính

 

QDBH ISO

scan0002

MUCTIEU CHAT LUONGISO

QDCB

STCL2

DS3

DS2

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu - Tải về

Lần ban hành

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4

5

 

Sổ tay chất lượng

STCL

STCL -SCAN

/     /2014

/   / 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Quy trình Kiểm soát tài liệu

QT.TC.01

QT.TC.01 - SCAN

/     /2014

 

 

 

 

 

Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

1

Phiếu yêu cầu soạn thảo mới/Sửa đổi tài liệu

BM.01/ QT.TC.01

 

 

 

 

 

 

2

Sổ theo dõi sửa đổi tài liệu

BM.02/ QT.TC.01

 

 

 

 

 

3

Danh mục tài liệu bên ngoài

BM.03/ QT.TC.01

 

 

 

 

 

4

Danh mục tài liệu nội bộ

BM.04/QT.TC.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

QT.TC.02

QT.TC.02-SCAN

/     /2014

 

 

 

 

 

Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục hồ sơ năm …

BM.01/ QT.TC.02

 

 

 

 

 

2

Sổ mượn hồ sơ

BM.02/ QT.TC.02

 

 

 

 

 

3

Biên bản hủy hồ sơ

BM.03/ QT.TC.02

 

 

 

 

 

4

 Biên bản V/v tiêu hủy hồ sơ hết giá trị

 BM.04/ QT.TC.02

 

 

 

 

 

03

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.TC.03

QT.TC.03 - SCAN

/     /2014

 

 

 

 

 

Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ

BM.01/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

2

Quyết định thành lập đoàn đánh giá

BM.02/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

3

Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

BM.03/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

4

Phiếu ghi chép

BM.04/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

5

Phiếu lưu ý

BM.05/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

6

Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ

BM.06/ QT.TC.03

 

 

 

 

 

04

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

QT.TC.04

QT.TC.04-SCAN

/     /2014

 

 

 

 

 

Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

1

Báo cáo sự KPH

BM.01/ QT.TC.04

 

 

 

 

 

2

Phiếu yêu cầu xử lý sự KPH/Thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa

BM.02/ QT.TC.04

 

 

 

 

 

3

Sổ theo dõi xử lý sự KPH, hành động khắc phục và phòng ngừa

BM.03/ QT.TC.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ CÁC HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH CHUNG

 

 

 

 

 

 

06

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”

QT.VP.01

QT.VP.01- SCAN

/      /2014

 

 

 

 

 

Biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

1

Phiếu hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

2

Giấy biên nhận hồ sơ

 

 

 

 

 

 

3

Phiếu luân chuyển hồ sơ

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

/      /2014

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

HD.TP.01

HD.TP.01 - SCAN

 

 

 

 

 

2

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

 

 

 

 

 

3

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

 

 

 

 

 

4

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

 

 

 

 

 

5

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

 

 

 

 

 

6

Thủ tục đăng ký khai tử

HD.TP.02

HD.TP.02 - SCAN

 

 

 

 

 

7

Thủ tục đăng ký lại việc tử

 

 

 

 

 

8

Thủ tục đăng ký kết hôn

HD.TP.03

HD.TP.03 - SCAN

 

 

 

 

 

9

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

 

 

 

 

 

10

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

 

 

 

11

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

 

 

 

 

 

12

Thủ tục đăng ký việc giám hộ

HD.TP.04

HD.TP.04 - SCAN

 

 

 

 

 

13

Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

 

 

 

 

 

14

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

HD.TP.05

HD.TP.05 - SCAN

 

 

 

 

 

15

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

HD.TP.06

HD.TP.06 - SCAN

 

 

 

 

 

16

Thủ tục đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

 

 

 

 

 

17

Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

 

 

 

 

 

18

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

HD.TP.07

HD.TP.07- SCAN

 

 

 

 

 

19

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

HD.TP.05

         

 

 

 

 

 

20

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

21

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trên thực tế

 

 

 

 

 

II. Lĩnh vực: Chứng thực

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký xác nhận lý lịch

HD.TP.08

HD.TP.08 - SCAN

 

 

 

 

 

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 

3

Thủ tục chứng thực chữ ký

 

 

 

 

 

4

Thủ tục chứng thực di chúc

 

 

 

 

 

5

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

 

 

 

 

6

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế là đất, tài sản gắn liền với đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2,5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

 

 

 

 

 

III. Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở và đất đai

 

 

 

 

 

 

 1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 3

 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 4

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 5

 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 6

Thủ tục cấp giấy phép xây phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 7

Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất

HD.ĐC.02

HD.DC.02 - SCAN

 

 

 

 

 

 8

Thủ tục xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất

HD.ĐC.01

HD.DC.01 - SCAN

 

 

 

 

 

 9

Thủ tục xác nhận đề nghị giao đất trồng cây hằng năm

Không áp dụng

 

 

 

 

 

 10

Thủ tục xác nhận đề nghị cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Không áp dụng

 

 

 

 

 

IV. Lĩnh vực: Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 1

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

HD.GD.01

HD.GD.01 - SCAN

 

 

 

 

 

 2

Thủ tục đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

 

 

 

 

 

 3

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

 

 

 

 

 

V. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 1

Thủ tục xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

HD.BTXH.01

HD.BTXH.01 - SCAN

 

 

 

 

 

 2

Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên

 

 

 

 

 

 3

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên

 

 

 

 

 

 4

Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu đói, hỗ trợ người bị thương nặng)

HD.BTXH.02

HD.BTXH.02 - SCAN

 

 

 

 

 

 5

Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 6

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

 

 

 

 

 

 7

Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 8

Thủ tục xác nhận cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

HD.BTXH.03

HD.BTXH.03 - SCAN

 

 

 

 

 

 9

Thủ tục xác nhận cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

 

 

 

 

 

 10

Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý

HD.BTXH.04

HD.BTXH.04 - SCAN

 

 

 

 

 

 11

Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên

 

 

 

 

 

 12

Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

 

 

 

 

 

 13

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

 

 

 

 

 

VI. Lĩnh vực: Người có công

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

HD.NCC.01

HD.NCC.01 - SCAN

 

 

 

 

 

2

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

HD.NCC.02

HD.NCC.02 - SCAN

 

 

 

 

 

3

Thủ tục xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

HD.NCC.03

HD.NCC.03 - SCAN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ

 

 

 

 

 

5

Thủ tục xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

HD.NCC.04

HD.NCC.04 - SCAN

 

 

 

 

 

6

Thủ tục xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng

Tài liệu viện dẫn: Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2014 cua UBND thành phố Đà Nẵng): Trang 183-228

 

 

 

 

 

7

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế đội cho gia đình tự quy tập xây dựng mô liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc

 

 

 

 

 

8

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến

 

 

 

 

 

9

Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

10

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

 

 

 

 

 

11

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thượng tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần

 

 

 

 

 

12

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

13

Thủ tục xác nhận hồ sơ để miễn, giảm tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

 

14

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chính sách trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 

 

 

 

 

15

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách

 

 

 

 

 

16

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

 

 

17

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

 

 

 

 

 

18

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng

 

 

 

 

 

19

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

 

 

 

 

 

20

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP

 

 

 

 

 

21

Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

 

 

 

 

22

Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh

 

 

 

 

 

23

Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo.

 

 

 

 

 

24

Thủ tục chứng nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ

 

 

 

 

 

VII. Lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự

HD.GTVT.01

HD.GTVT.01 - SCAN

 

 

 

 

 

2

Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự

 

 

 

 

 

3

Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ

HD.GTVT.02

HD.GTVT.02 - SCAN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại

 

 

 

 

 

5

Thủ tục Cấp Giấy phép cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã

 

 

 

 

 

      6

Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị cấp (hoặc cấp lại) giấy chứng nhận số nhà

HD.GTVT.03

HD.GTVT.03 - SCAN

 

 

 

 

 

VIII. Lĩnh vực: Tôn giáo

 

 

 

 

 

 

     1

Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

HD.TG.01

HD.TG.01 - SCAN

 

 

 

 

 

     2

Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

 

 

 

 

     3

Thủ tục tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

 

 

 

 

 

     4

Thủ tục giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

 

 

 

 

     5

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 

 

 

 

     6

Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu

 

 

 

 

 

     7

Thủ tục tiếp nhận và kiểm tra giám sát nội dung thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

 

 

 

 

     8

Thủ tục chấp thuận việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường

 

 

 

 

 

     9

Thủ tục cấp giấy đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại các điểm, nhóm thuộc các hệ, phái, tổ chức Tin lành

 

 

 

 

 

IX. Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

 

 

 

1

 Thủ tục xác nhận bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy

HD.PCCC.01

HD.PCCC.01 - SCAN

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 

Đọc 557 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ hai, 03 Tháng 11 2014 05:29