thứ 708182018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7 khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7 khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7 khoá XI nhiệm kỳ 201...

TÂN CHÍNH - TỔ CHỨC GAME SHOW

TÂN CHÍNH - TỔ CHỨC GAME SHOW "NHANH NHƯ CHỚP"

TÂN CHÍNH - TỔ CHỨC GAME SHOW "NHANH NHƯ CHỚP"

Hiệu quả bước đầu trong triển khai sử dụng túi tự hủy sinh học ở Thanh Khê

Hiệu quả bước đầu trong triển khai sử dụng túi tự hủy sinh học ở Thanh Khê

Hiệu quả bước đầu trong triển khai sử dụng túi tự ...

Thông báo