Thứ 404252018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Cải cách hành chính UBND quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính
Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 10:32

UBND quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường B, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã tổ chức hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo quận có đồng chí Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận – Chủ trì hội  nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  quận Thanh Khê;

Trong 10 tháng của năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Thanh Khê có nhiều chuyển biến tích cực. Đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC; phát động thi đua chuyên đề, triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016, phát huy những kết quả làm được và kịp thời khắc phục những nhiệm vụ còn hạn chế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; gắn việc giải quyết thủ tục hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng chất lượng giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân. Duy trì và xử dụng có hiệu quả việc xử lý công việc thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành; Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong cơ quan đơn vị. Số lượng khảo sát mức độ hài lòng tại quận đối với các dịch vụ hành chính công đạt 100% mức độ hài lòng trên tổng số lượt đánh giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, hội nghị đã chỉ ra nhiều hạn chế, cần phải khắc phục như: không có kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, chưa sử dụng tốt phần mềm "một cửa điện tử" nên tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm cao hơn so với thực tế; không khen thưởng sáng kiến kinh nghiệm về CCHC; không ban hành văn bản xin lỗi tổ chức, công dân khi để hồ sơ trễ hẹn; hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến chưa đạt mức tối thiểu là 40%; chưa có giải pháp hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân góp ý kiến về cải cách hành chính…

Hội nghị đã bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế này trong năm 2017, cụ thể như sau: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu có 60% hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trong tổng hồ sơ hành chính của 3 tháng cuối năm 2016 và 100% trong năm 2017; tăng cường quản lý việc nhập hồ sơ trên phần mềm "một cửa điện tử"; duy trì việc xin lỗi tổ chức, công dân khi để trễ hẹn hồ sơ; xử lý kỷ luật thủ trưởng cơ quan và cá nhân cán bộ, công chức để trễ hẹn hồ sơ; khuyến khích các cơ quan, đơn vị của quận sử dụng dịch vụ trả kết quả TTHC tận nhà người dân; có thư chia buồn khi người dân làm thủ tục báo tử cho người thân, có thư chúc mừng khi giải quyết đăng ký kết hôn; tổ chức cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công vụ, áp dụng việc in 3 loại thẻ màu vàng, xanh, hồng để Chủ tịch UBND quận phê bình hay thưởng trực tiếp các cá nhân và tập thể; ký cam kết về thực hiện nội dung cải cách hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận đã biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã cố gắng trong công tác CCHC, bên cạnh đó Chủ tịch nhấn mạnh trong thời gian tới các cơ quan đơn vị và địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, điều hành đối với công tác CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; rà soát lại quy trình giải quyết hồ sơ trên phầm mềm một cửa điện tử, không để hồ sơ trể hẹn trên phần mềm; kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng Bộ thủ tục hành chính; đẩy mạnh khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính./.

Nguồn: thanhkhe.danang.gov.vn

Đọc 915 thời gian