Chủ nhật05272018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
ĐỀ THI SOẠN THẢO VĂN BẢN

ĐỀ THI SOẠN THẢO VĂN BẢN

bỘ ĐỀ THI SOẠN THẢO VĂN BẢN 

TÂN CHÍNH- TỔ CHỨC RA QUÂN XOÁ BẢNG QUẢNG CÁO RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH

TÂN CHÍNH- TỔ CHỨC RA QUÂN XOÁ BẢNG QUẢNG CÁO RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH

TÂN CHÍNH- TỔ CHỨC RA QUÂN XOÁ BẢNG QUẢNG CÁO RAO ...

Tổ chức gặp mặt và giao quân đợt I năm 2018

Tổ chức gặp mặt và giao quân đợt I năm 2018

Sáng sớm ngày 05 tháng 03 năm 2018, phường Tân Chí...

Phương Tân Chính tổ chức gặp mặt đầu năm

Phương Tân Chính tổ chức gặp mặt đầu năm

Sáng ngày 21/02/2018, phường Tân Chính tổ chứ gặp ...

Thông báo