Thứ 510242019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Kinh tế - Chính trị

Kinh tế - Chính trị

Thực hiện công văn số 333/UBND-VP ngày 8/3/2019 của UBND quận Thanh Khê về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Giờ Trái đất 2019" trên địa bàn quận.

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND phường đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-HĐND ngày 29/10/2018 về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Thường trực HĐND quận Thanh Khê và Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 27/6/2017 của Ban Pháp chế HĐND phường về việc giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Tân Chính.

Thực hiện Kê hoạch giám sát năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính năm 2018 về việc giám sát công tác triển khai thực hiện vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh phục vụ công tác an ninh và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Tân Chính.

Thực hiện Kê hoạch giám sát năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính năm 2018 về việc giám sát công tác đảm bảo ANTT năm 2017 và đầu năm 2018 trên địa bàn phường Tân Chính.

Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7 khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND quận Thanh Khê và tổ HĐND phường Tân Chính tổ chức tiếp xúc cử tri

Về việc tăng cường truyền thông mạng xã hội

Trang 1 / 3