Thứ 507092020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0983.186.452 – 02363.821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật - Công văn số 1951/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Công văn số 1940/UBND-VHXH;