Thứ 307072020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0983.186.452 – 02363.821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật THÔNG BÁO Về công tác chuẩn bị hàng hóa của các trung tâm thƣơng mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thứ bảy, 07 Tháng 3 2020 00:00

THÔNG BÁO Về công tác chuẩn bị hàng hóa của các trung tâm thƣơng mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO

Về công tác chuẩn bị hàng hóa của các trung tâm thƣơng mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản

Đọc 106 thời gian