Print trang này
Thứ năm, 19 Tháng 3 2020 01:00

Khen thưởng gương " Người tốt, việc tốt" năm 2020

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Vào ngày 04/3/2020chij Hoàng Thị Tuyết trú tại 267 Hải Phòng, Đà Nẵng có nhặt được 9,4 triệu đồng của người khác đánh rơi, Chị Tuyết đã giao nộp co Công an phường Tân Chính xác minh và trả lại cho người bị mất. Ngày 11/3/ Công an phường Tân Chính đã trao Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND phường Tân Chính cho chị Hoàng THị Tuyết về việc làm tốt nói trên

Đọc 154 thời gian