thứ 701182020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home
Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019 00:00

QUY ĐỊNH MỚI CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

QUY ĐỊNH MỚI CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 Ngày 06/12/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố.

    Quyết định bao gồm 05 Chương và 24 Điều với các nội dung quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể:

    1. Về số lượng: Cấp xã loại 1: tối đa 22 người và cấp xã loại 2: tối đa 20 người. Đối với các chức danh công chức cấp xã (trừ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự), UBND các quận, huyện xây dựng phương án bố trí cụ thể từng chức danh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tuy nhiên phải đảm bảo các chức danh đều có công chức đảm nhận và mỗi chức danh bố trí tối đa không quá 02 người.

    2. Về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ cấp xã

    Bổ nhiệm lần đầu đối với Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã:

    - Về tuổi: Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 01 nhiệm kỳ;

    - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên;

    - Trình độ lý luận chính trị: Có trình độ từ trung cấp trở lên.

    Tiêu chuẩn tái cử đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã:

    - Về tuổi: Đủ tuổi để tham gia ít nhất 1/2 nhiệm kỳ;

    - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên;

    - Trình độ lý luận chính trị: Có trình độ từ trung cấp trở lên.

    3. Về tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã: Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương (độ tuổi, trình độ văn hóa, tin học, quản lý nhà nước, lý luận chính trị) thì tại Quyết định quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ (trừ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã): Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức đảm nhận.

Đồng thời tại Quyết định cũng đã quy định cụ thể về chuyên ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức cấp xã.

    4. Ngoài ra, tại Quyết định đã quy định, hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách; điều động, tiếp nhận, xét chuyển cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ; báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND.

Đọc 461 thời gian