Thứ 405272020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0983.186.452 – 02363.821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị Kết quả giám sát về việc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân
Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 00:00

Kết quả giám sát về việc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về việc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân theo thinh thần Công văn số 896-CV/QU ngày 24/5/2019 của Quận ủy Thanh Khê và Kế hoạch số 893/KH-UBND

của UBND quận Thanh Khê về công tác tuyển sinh

đối với Trường tiểu học Trần Cao Vân

 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của HĐND phường Tân Chính về việc ban hành chương trình giám sát năm 2019 và Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thường trực HĐND phường Tân Chính về việc giám sát thường xuyên và theo chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường năm 2019. Thường trực HĐND phường đã ban hànhThông báo số 60/TB-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của thường trực HĐND phường Tân Chính về việc giám sát công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân theo tinh thần Công văn số 896-CV/QU ngày 24/5/2019 của Quận ủy Thanh Khê và Kế hoạch số 893/KH-UBND của UBND quận Thanh Khê về công tác tuyển sinh đối với Trường tiểu học Trần Cao Vân.

Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Quyết định số 1583/QĐ-UBNDngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND quận Thanh Khê về việc phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2019- 2020 quận Thanh Khê.

- Công văn 896-CV/QU ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Thanh Khê về việc chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019- 2020.

- Kế hoạch số 893/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND quận Thanh Khê: Tuyển sinh mầm non, lớp Một và lớp Sáu năm học 2019- 2020.

- Công văn số 1302/UBND-TP ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Thanh Khê về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận bản sao giấy khai sinh đối với hồ sơ tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

II. QUY TRÌNH VÀ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Công tác điều tra phổ cập giáo dục

Số liệu theo điều tra PCGD năm học 2019-2020: Tổng số trẻ sinh năm 2013 vào lớp 1 là 223 em.

2. Công tác tiếp nhận hồ sơ

- Quy trình tiếp nhận

Vào tháng 6 nhà trường dựa theo danh sách điều tra Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi của Trường mầm non Cẩm Nhung để tiếp nhận hồ sơ. Những trường hợp điều tra sót hoặc tạm trú nhà trường sẽ gởi danh sách cho Công an phường và UBND phường xác minh thực tế mới tiếp nhận hồ sơ.

Số lượng tiếp nhận: Tổng số trẻ vào lớp 1 là 318 em (có 41 trường hợp ở phường Chính Gián và 07 em lưu ban) trong đó:

+ Có hộ khẩu và cư trú thực tế tại địa phương: 174 trườnghợp;

          + Có tạm trú thực tế tại địa phương: 20 trường hợp;

- Các trường hợp đề nghị cấp trên xét duyệt: Gồm 14 trường hợp, trong đó có: 07 trường hợp là con giáo viên của trường và 07 trường hợp trái tuyến đã được UBND Quận phê duyệt;

- Các trường hợp phát sinh: Có 62 trường hợp bổ sung do điều tra sót và mới mua nhà tại địa phương;

- Còn lại 49 trường hợp chưa ra lớp do đi học nơi khác, điều tra sai năm sinh và bán nhà đi khỏi địa phương.

3. Việc sắp xếp các lớp học, cơ sở vật chất, công tác thu đầu năm

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê và nhu cầu sử dụng phòng học giảng dạy của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc do điều kiện xây dựng trường chưa hoàn thành kịp khai giảng năm học 2019- 2020; Thực hiện công văn số 721/PGDĐT-CSVC ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê về việc mượn một số phòng làm việc tại cơ sở 213 Lê Duẩn, trường Tiểu học Trần Cao Vân xin thông báo đến Quý vị Phụ huynh học sinh và các em học sinh trường Tiểu học Trần Cao Vân kế hoạch sắp xếp phòng học và cho mượn phòng học như sau:

- Sắp xếp phòng học, cơ sở học của trường Tiểu học Trần Cao Vân:

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động Dạy - Học cũng như tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường, nhà trường sắp xếp phòng học và cơ sở như sau:

+ Cơ sở I- 213 Lê Duẩn: Học sinh khối 4 và 5; Riêng lớp 5/2 và 5/6 tạm thời học tại cơ sở III- 16 Hoàng Hoa Thám dự kiến đến giữa tháng 10/2019 chuyển về cơ sở I- 213 Lê Duẩn học.

+ Cơ sở II- 70 Hoàng Hoa Thám: 5 lớp 1: Từ lớp 1/1 đến lớp 1/5

+ Cơ sở III- 16 Hoàng Hoa Thám: 5 lớp 1: Từ lớp 1/6 đến lớp 1/10; 10 lớp 2; 8 lớp 3 và 2 lớp 5/2; 5/6 ( Lớp 5/2 và 5/6 học tạm thời đến giữa tháng 10/2019 chuyển về cơ sở I- 213 Lê Duẩn học)

- Công tác thu đầu năm:

Nhà trường thực hiện triển khai thu sau cuộc họp CMHS đầu năm và được CMHS các lớp thống nhất theo đúng các văn bản quy định: Công văn 681/PGDĐT-TCKH ngày 04/8/2019 của phòng GD&ĐT quận Thanh Khê V/v thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2019-2020. Trong đó, các khoản thu BHYT theo luật BHYT, theo công văn số 1067/BHXH-QLT ngày 15/7/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng, Tiền CMHS thu theo quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Các khoản thu phục vụ bán trú (tiền đồ dùng, tiền ăn, tiền phục vụ bán trú), Tiền vệ sinh thực hiện theo quyết định 2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND TP Đà Nẵng, công văn số 1239/UBND-TCKH ngày 08/9/2017 của UBND quận Thanh Khê và UBND phường Tân Chính ngày 09/9/2019. Cụ thể:

Khối lớp

BHYT

(thu theo số tháng thực nộp)

Quỹ CMHS

Tiền

vệ sinh

Đồ dùng

bán trú (đối với HS bán trú)

Tiền ăn, phụ phí,

phục vụ bán trú

(đối với HS bán trú)

 

1

704.025 đồng/15 tháng

110 000 đồng/năm

75.000

đồng/năm

370.000

đồng/năm (HS mới)

774.000

đồng/tháng (22 ngày ăn)

 

2

563.220 đồng/12 tháng

110 000 đồng/năm

75.000

đồng/năm

220.000

đồng/năm     (Hs cũ)

774.000

đồng/tháng (22 ngày ăn)

 

3

563.220 đồng/12 tháng

110 000 đồng/năm

75.000

đồng/năm

220.000

đồng/năm     (HS cũ)

774.000

đồng/tháng (22 ngày ăn)

 

4

563.220 đồng/12 tháng

110 000 đồng/năm

75.000

đồng/năm

220.000

đồng/năm     (HS cũ)

774.000

đồng/tháng (22 ngày ăn)

 

5

563.220 đồng/12 tháng

110 000 đồng/năm

75.000

đồng/năm

220.000

đồng/năm     (HS cũ)

774.000

đồng/tháng (22 ngày ăn)

 

+ Hoạt động ngoại khóa:Thực hiện theo quyết định 2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND TP Đà Nẵng, công văn số 1239/UBND-TCKH ngày 08/9/2017 của UBND quận Thanh Khê.

 

Cụ thể:

Khối lớp

Xem phim giải trí

Tham quan, giao lưu bộ đội

Học lịch sử tại Bảo tàng

Hội trại

(1 ngày)

Học Anh văn

2 tiết/tuần

Học Lego Wedo

70 phút/

1buổi/tuần

 

 

1

120.000 đồng/hs/lượt

     

50.000 đ/hs/tháng

250.000 đ/tháng

 

2

120.000 đồng/hs/lượt

     

50.000 đ/hs/tháng

250.000 đ/tháng

 

3

120.000 đồng/hs/lượt

           

4

 

65.000 đ/hs/lượt

65.000 đồng/hs/lượt

       

5

 

65.000 đ/hs/lượt

 

190.000 đồng/hs

     

Ngoài các khoản thu trên, nhà trường không tổ chức, không cho phép thu bất cứ khoản nào trái quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Trường tiểu học Trần Cao Vân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp phục vụ năm học 2019-2020 theo tinh thần Công văn số 896-CV/QU ngày 24/5/2019 của Quận ủy Thanh Khê và Kế hoạch số 893/KH-UBND của UBND quận Thanh Khê. Đến nay đã có tuyển sinh được 318/350 học sinh đạt tỷ lệ 90,6% .

- Quy trình triển khai, xác minh hồ sơ liên quan đến việc tuyển sinh học sinh đầu cấp được Ban giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện theo đúng quy trình. Việc tiếp nhận 174 trường hợp có hộ khẩu và cư trú thực tế tại địa phương cũng được xác minh từ tổ dân phố để tiếp nhận theo đúng quy trình, có 62 trường hợp bổ sung do điều tra sót và mới mua nhà tại địa phương và 20 trường hợp tạm trú và cư trú thực tế tại địa phương được xác minh và có biên bản cụ thể cho từng trường hợp để phục vụ cho việc tiếp nhận học sinh.

- Các khoản thu được triển khai và thực hiện theo quy định.

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

Việc điều tra phổ cập giáo dục cần phải thực hiện chặt chẽ hơn, tránh chênh lệch quá nhiều so với số liệu tuyển sinh. Các trường phải quán triệt nghiêm việc chỉ đạo giáo viên được cử đi phải tham gia điều tra, không cử người thân, gia đình đi thay.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ QUA GIÁM SÁT

- Chủ trương nhận học sinh từ tổ dân phố số 1 đến 21 thuộc phường Chính Gián là phù hợp, nhưng trước khi triển khai chủ trương, phòng Giáo dục đào tạo quận cần phải họp triển khai cho địa phương biết chủ trương trước khi tham mưu UBND quận ban hành văn bản triển khai. Việc tiếp nhận học sinh phường Chính Gián chỉ nên xét các trường hợp có hộ khẩu và cư trú thực tế tại địa phương hoặc các trường hợp có nhà ở thực tế tại địa phương. Không xét trường hợp tạm trú (có 1 trường hợp).

- Các trường học thuộc phòng Giáo dục đào tạo quận quản lý nhưng đóng chân trên địa phương. Đề nghị những thông tin về trường như : xây dựng cơ bản, mượn phòng học, tuyển sinh, công tác cán bộ…phải thông báo lãnh đạo địa phương biết.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND phường về việcthực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tại trường tiểu học Trần Cao Vân theo tinh thần Công văn số 896-CV/QU ngày 24/5/2019 của Quận ủy Thanh Khê và Kế hoạch số 893/KH-UBND của UBND quận Thanh Khê ./.

Đọc 473 thời gian