Thứ 409302020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0983.186.452 – 02363.821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn phường Tân Chính”
Thứ ba, 15 Tháng 10 2019 00:00

Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn phường Tân Chính”

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn phường Tân Chính”

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019)

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của HĐND quận Thanh Khê về việc giám sát công tác triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê”. HĐND phường Tân Chính đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-HĐND ngày 26/9/2019 của của HĐND phường Tân Chính về việc giám sát công tác triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn phường Tân Chính”. Qua cuộc giám sát, HĐND báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trong thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA QUẬN ỦY, QUYẾT ĐỊNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND QUẬN VỀ TÌNH HÌNH THU THUẾ, CHỐNG NỢ ĐỌNG VÀ THẤT THU THUẾ TRONG NĂM 2018, 2019

1. Văn bản chỉ đạo của cấp trên

a) Năm 2018

- Quyết định số 8397/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về ban hành Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2018-2020”.

        - Kế hoạch số 941/KH-UBND ngày 26/6/2018 về triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2018-2020”.

        - Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của UBND quận Thanh Khê về Tổ chức triển khai công tác phúc tra về tình hình thu thuế xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2018.

        b) Năm 2019

- Công văn số 66/UBND-VP ngày 14/01/2019 về triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2019.

- Quyết định số 131/KH-UBND ngày 25/1/2019 về triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê” năm 2019.

       

2. Văn bản triển khai của UBND phường

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND quận, UBND phường Tân Chính ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê” năm 2019 trên địa bàn phường.

        II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THUẾ NĂM 2018 VÀ 6 THÁNG NĂM 2019

        1. Công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh

        a) Năm 2018:Tổng số hộ cá nhân kinh doanh: 339 hộ (285 hộ khoán, 54 hộ thu nhập thấp);  Tổng số thuế ghi thu 1 năm: 2,99 tỷ

b) Năm 2019: Tổng số hộ cá nhân kinh doanh: 364 hộ (323 hộ khoán, 41 hộ thu nhập thấp);  Tổng số thuế ghi thu 1 năm: 3,47 tỷ

2. Hộ, gia đình, tổ chức nộp thuế sử dụng đất PNN

- Tổng số hộ: 2.375 hộ, gia đình;  Số thuế ghi thu 1 năm: 807 triệu

- Tổng số tổ chức: 23 đơn vị; Số thuế ghi thu 145 triệu

3. Kết quả thu NS năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019

                                                                             ĐVT: triệu đồng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

THỰC HIỆN

KẾT QUẢ %

Năm 2018

6.500

7.571

116,5

Thuế CTN

3.650

4.104

112,4

Thuế sd đất PNN

780

902

115,6

Thuế TNCN

1.670

2.146

128,5

Phí, lệ phí

385

414

107,5

Thu khác NS

15

5

34,7

6 tháng 2019

8.140

4. 781

58,73

Thuế CTN

4.475

2.240

50,05

Thuế sd đất PNN

840

799

95,16

Thuế TNCN

2.380

1.423

59,79

Phí, lệ phí

420

304

72,46

Thu khác NS

25

14

56,8

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ” TRÊN CÁC LĨNH VỰC DO PHƯỜNG QUẢN LÝ

1. Công tác tăng cường công khai minh bạch về thuế

Ngay từ đầu năm, UBND phường phối hợp với Chi cục Thuế, Đội Thuế tổ chức công tác tuyên truyền kê khai, nộp Lệ phí Môn bài, nộp thuế sử dụng đất PNN. Thực hiện công khai doanh thu, thuế khoán năm 2018, 2019 tại trụ sở UBND phường và Đội Thuế. Tham gia ý kiến về công tác duyệt sổ bộ thuế…

2. Công tác chống thất thu đối với các hộ, cá nhân kinh doanh

a) Lĩnh vực hoạt động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngay từ đầu năm, UBND phường thực hiện ký kết hợp đồng thu thuế sử dụng đất PNN với Chi cục Thuế và bố trí cán bộ UNT thực hiện đối chiếu nợ đọng thuế, điều chỉnh thông tin biến động. Cán bộ UNT khi thực hiện thu thuế tại địa phương, luôn phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố để nắm thông tin về tình hình biến động do mua – bán chuyển nhượng để kịp thời điều chỉnh thông tin quản lý thu thuế. Đối với công tác thu thuế sử dụng đất PNN thì thời gian nộp chia làm 2 lần trong năm (tháng 4 và tháng 10), nhờ phối hợp tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế giữa UBND phường và Tổ trưởng dân phố nên đa số các hộ gia đình nộp 1 lần trong năm và đến tháng 6 tương đối huy động trên 80% số phải thu vào NSNN, hiện nay đã đạt 102% số thu thuế PNN.

b) Lĩnh vực thu thuế xây dựng nhà tư nhân

Đối với lĩnh vực thu thuế xây dựng nhà tư nhân, ngay khi nhận thông tin về số Giấy phép cấp xây dựng nhà do UBND quận chuyển, UBND phường chỉ đạo cán bộ quy tắc phường và Tổ trưởng Tổ Dân phố theo dõi tình hình và đề nghị chủ nhà phối hợp với UBND phường, Đội Thuế mời chủ thầu lên kê khai, nộp thuế. Biện pháp  để chống thất thu và tuyên truyền, vận động việc đóng thuế xây dựng tư nhân của bên thi công công trình xong, UBND phường sẽ tạo điều kiện về cấp giấy phép vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, đỗ xà bần…

Kết quả năm 2018: Giấy phép cấp 105, đã triển khai thu 55 giấy phép, số thuế đã thu 246,2 triệu đồng.

          6 tháng đầu năm 2019  đã triển khai thu 32 trường hợp, số thuế 301 triệu.

          c) Lĩnh vực cho thuê tài sản (mặt bằng), vận tải tư nhân

          Đối với lĩnh vực cho thuê tài sản, UBND phường thường xuyên chỉ đạo Quy tắc phường phối hợp với Đội Thuế đôn đốc chủ nhà cung cấp hợp đồng cho thuê để tiến hành theo dõi thu thuế. Kết quả:

          Năm 2018 đã thu  49 trường hợp, số thuế 1,646 tỷ đồng

          6 tháng năm 2019 đã triển khai thu 27 trường hợp, số thuế 1,035 tỷ;       Đối với vận tải xe tư nhân: trên địa bàn hiện đang quản lý 3 hộ, số thuế 2,7 triệu/1 tháng.

          d) Lĩnh vực hộ thu nhập thấp

          UBND phường thường xuyên chỉ đạo HĐTV thuế phường, Đội Thuế rà soát theo dõi biến động doanh thu để đề nghị đưa vào quản lý thuế khoán. 6 tháng đầu năm 2019 đã điều chỉnh 6 hộ vào quản lý thuế khoán, với số thuế phát sinh 1 năm 49,2 triệu.

          đ) Lĩnh vực hộ kinh doanh có điều kiện

          - Karaoke: địa bàn phường không có hộ nào

          - Dịch vụ nhà trọ: có 4 hộ khoán, thuế khoán phát sinh 1 năm 37,8 triệu; còn lại đa số nhà có 1 đến 2 phòng cho thuê dưới 8,4 triệu/tháng

          - Cầm đồ: có 02 hộ, số thuế phát sinh 1 năm 15 triệu

          - Internet: 01 hộ, số thuế phát sinh 1 năm 10 triệu

          e) Công tác thu nợ đọng

          Nợ đọng thuế luôn được quan tâm, UBND phường thành lập Tổ thu nợ thuế gồm: Lãnh đạo UBND phường, HĐTV thuế, cán bộ Đội thuế, quy  tắc, Công an phường…. do Lãnh đạo UBND phường làm Tổ trưởng. Phối hợp với Chi cục Thuế nhận thông tin danh sách hộ kinh doanh nợ thuế ngay những ngày đầu tháng để triển khai thu, đồng thời nắm nguyên nhân nợ thuế qua đó có hướng đề xuất hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh để tiếp tục kinh doanh có thu nhập đóng thuế…Nợ đến 31/12/2018 còn lại 26 hộ, số thuế nợ 10,5 triệu <5% so với số thuế lập bộ quí 4/2018.

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

  1. Công tác UNT qua Bưu điện

Công tác UNT qua Bưu điện được triển khai từ tháng 9/2016 đến nay nhìn chung mang lại hiệu quả không cao. Nguyên nhân là do:

- UNT Bưu điện thực hiện công tác thu thuế là kiêm nhiệm nên thời gian làm việc chỉ tập trung vào những ngày cuối tháng để phát thông báo và đôn đốc thu nên không có hiệu quả, nợ đọng thuế nhiều, hộ nào dễ thì thu, khó thì để lại.

- Bưu điện chưa áp dụng hình thức tin nhắn thông báo số thuế phải nộp đến hộ kinh doanh, chưa áp dụng hình thức in phiếu thu trực tiếp để thu thuế khi số thuế thu không đủ với số thuế trên Phiếu thu đã in sẵn.

2. Công tác quản lý hộ kinh doanh

Hiện nay, tại địa bàn phường Tân Chính chỉ có 1 cán bộ thuế trực để giải quyết mọi công việc liên quan đến hộ kinh doanh và tập trung khai thác nguồn thu thuế xây dựng nhà tư nhân, cho thuê mặt bằng nên không tránh khỏi việc quản lý chưa đúng doanh thu phát sinh, sót hộ.

3. Quản lý thu đối với mặt bằng, xây dựng nhà tư nhân, vận tải tư nhân

- Việc quản lý thu thu thuế đối với lĩnh vực cho thuê mặt bằng rất khó do Luật quản lý thuế, chính sách thuế còn quá thông thoáng. Hộ kinh doanh lách luật kê khai doanh thu thấp mà chưa có chế tài để áp dụng. Hiện nay, UBND quận đang triển khai Kế hoạch số 1545/KH-UBND ngày 9/9/2019 về triển khai kiểm tra rà soát chống thất thu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (mặt bằng) trên địa bàn phường Tân Chính năm 2019, làm thí điểm trên tuyến đường Lê Duẩn, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra các địa bàn phường thuộc quận.

- Xây dựng nhà tư nhân nhiều gia đình xin cấp phép xây dựng nhưng không xây dựng mà để dùng vào việc khác (vay vốn ngân hàng, làm hồ sơ cá nhân...).

- Quản lý đối với xe vận tải tư nhân hiện nay rất khó theo dõi đối với trường hợp có xe đăng ký kinh doanh nhưng không ở tại địa phương, xe không để ở nơi cư trú mà để ở bãi hoặc có hoạt động nhưng xin tạm nghỉ....

4. Quản lý thuế sử dụng đất PNN

Đối với trường hợp mua – bán chuyển nhượng nhà đất thì không qua UBND phường nên giám sát việc kê khai, nợ thuế cũng rất khó khăn. Nhiều trường hợp chủ nhà ở địa phương khác nên việc liên hệ phát thông báo thu thuế cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, Chi cục thuế Thanh Khê - Liên Chiểu xây dựng quy chế phối hợp với phòng đăng ký và sử dụng đất quận Thanh Khê, phòng QLĐT, phòng TNMT, UBND 10 phường, và Chi cục thuế, để hạn chế đến mức thấp thất thu thuế phi nông nghiệp.

V. MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ QUA GIÁM SÁT

1. Qua đợt giám sát, UBND phường và đội thuế phường đã thực thiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế ngay từ đầu năm, vì vậy mà việc thu lệ phí môn bài đến ngày 31/01/2019 đã thu đạt trên 90% và được thưởng theo Công văn số 12/UBND-VP ngày 04/01/2019 của UBND quận Thanh Khê; công tác phát động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ đóng góp tự nguyện cũng được UBND phát động đến ngày 15/01/2019 hoàn thành 100% và thưởng nóng 24/36 tổ dân phố. Đội thuế phường đã tích cực trong công tác lập bộ, rà soát và tận thu ngân sách, đến nay thu ngân sách đã đạt 76%. Tuy nhiên, công tác thu có hướng giảm 8% so với cùng kỳ. Vì vậy, HĐND kiến nghị tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tập trung tận thu, khai thác các nguồn thu khó để việc thu ngân sách đạt và vượt từ 5 đến 10% theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường đề ra; hạn chế thấp nhất tỷ lệ nợ đọng đạt tỷ lệ dưới mức 5% (Số tiền nợ đọng thuế đến nay là : 67.000.000đ, tập trung thu đến cuối năm 2019 còn dưới 10.000.000đ).

- Tập trung khai thác thu thuế xây dựng tư nhân năm 2018, 2019. Những hộ chưa thu năm 2018, cần giải thích lý do cho từng trường hợp. Năm 2018 thu : 55/108 hộ. Năm 2019 : còn 6 hộ. Báo cáo kết quả thu thuế xây dựng tư nhân trong trước ngày 15/12/2019.

- Lập và quản lý bộ thuế GTGT và TNCN, lệ phí môn bài hằng năm cần phải khoa học hơn, quản lý cụ thể theo tuyến đường và vị trí địa chỉ hộ kinh doanh phải liên tục để tránh trùng lắp, thiếu sót hộ. Danh sách đối với cá nhân thuộc diện không phải nộp thuể GTGT và TNCN phải ghi rõ lý do. Cần có kiến nghị, đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động cho thuê nhà, thuê mặt bằng.

- Bộ phận Tài chính kế toán thực hiện việc quản lý bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên máy tính, kể từ năm 2020.

- Tập trung khai thác thuế GTGT và TNCN đối với các hộ kinh doanh mới, các hộ chưa khai thác, cụ thể như : 4 hộ tại 196 Hải Phòng, 226 Hải Phòng, 292 Ông Ích Khiêm... vào bộ thuế năm 2020. Điều chỉnh mức thuế đối với quán cà phê Lagare Cafe (11 Hoàng Hoa Thám, ĐN) cho phù hợp. Giao Ban KTXH HĐND tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Đề nghị UBND phối hợp UBMTTQVN phường phối hợp khảo sát 9 hộ nghèo được bố trí buôn bán tại chợ Tân Chính, khảo sát mức thu nhập và xem đã thoát nghèo được 2 năm thì đưa vào bộ thu thuế năm 2020 như các hộ kinh doanh trong chợ khác. Còn 2 ki ốt chưa ra buôn bán thì tiến hành thu hồi và thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định. Tập trung khai thác đảm bảo đưa vào việc quản lý thuế khoán đối với 100% số hộ kinh doanh bán thịt heo, gia cầm.

- Việc lập bộ thuế GTGT và TNCN hằng năm vào tháng 11. Sau khi hoàn thành bộ thuế, chuyển toàn bộ cho Ban KTXH HĐND phường tiến hành khảo sát, giám sát..nhằm tránh tình trạng sót hộ, sai địa chỉ hộ kinh doanh...

- Việc xét miễn giảm, tạm hoãn, nghỉ hẳn...đối với các hộ kinh doanh, đề nghị Chủ tịch UBND phường trực tiếp ký xác nhận nhằm tránh tình trạng xét miễn, tạm hoản, nghỉ hẳn không đúng đối tượng.

2. HĐND phường cũng đề nghị UBND phường cần tập trung khai thác một số nguồn thu mới trong năm 2020 như sau:

- Hằng quý, thành lập tổ khảo sát bộ thuế của năm, nhằm hạn chế thấp nhất việc bỏ sót hộ và chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế. Khai thác và kê khai các hộ kinh doanh mới.

- Tập trung khai thác nguồn thu kinh doanh nhà trọ, năm 2020 đưa vào bộ thuế khoảng 40% hộ (68 hộ) nhà trọ trên địa bàn phường.

- Có văn bản kiến nghị Chi cục thế quận Thanh Khê - Liên Chiểu cùng phối hợp để khai thác thu thuế tại các hộ kinh doanh trong ga Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn phường Tân Chính” (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019)./.

Đọc 798 thời gian