Thứ 409302020

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0983.186.452 – 02363.821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị Triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ tư, 07 Tháng 11 2018 03:44

Triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND phường đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-HĐND ngày 29/10/2018 về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

 Theo nội dung kế hoạch, HĐND phường thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người có các chức vụ như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân phường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên của UBND phường. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân phường cũng hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, hướng dẫn mẫu báo cáo của người được lấy tín nhiệm, Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.  

Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường sẽ ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thường trực Hội đồng nhân dân phường tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp phường ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Thường trực Hội đồng nhân quận Thanh Khê./.

Văn Tâm

 

Đọc 988 thời gian