Print trang này
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018 03:24

Công khai các quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông năm 2018 tại UBND phường Tân Chính

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thực hiện Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã.

Thực hiện Công văn số 1510/UBND-NV ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND quận Thanh Khê về việc triển khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện và phường, xã.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định này và nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân tại các tổ dân phố nắm bắt các quy định mới tại Quyết định. UBND phường thông báo :

- Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND phường tiến hành thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo đúng Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thể Quyết định 5201/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đề nghị các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tại các buổi giao ban, sinh hoạt tổ dân phố, lồng ghép trong các buổi họp, hội nghị tại khu dân cư mình về Quy định mới tại Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018.

- Toàn văn của Quyết định được UBND phường công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc UBND phường Tân Chính và một số địa điểm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư để nhân dân biết nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân khi đến yêu cầu giải quyết công việc hoặc truy cập địa chỉ :http://noivu.danang.gov.vn hoặc http://tanchinh.gov.vn.

Nhận được thông báo này đề nghị các Tổ trưởng tổ dân phố nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện./.

Xem nội dung văn bản 

Đọc 5416 thời gian