Print trang này
Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 03:33

Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 v/v ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 v/v ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Các lĩnh vực:

 

Đọc 5695 thời gian