Thứ 609202019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật V/v tuyên truyền chống chất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn
Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 01:17

V/v tuyên truyền chống chất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn

V/v tuyên truyền chống chất thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn

Xem nội dung văn bản 

Đọc 657 thời gian