Thứ 510242019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.
Thứ hai, 23 Tháng 7 2018 04:10

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Thực hiện Công văn số 1581/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và số 768/STTTT-TTBCXB ngày 24/4/2018 về tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.UBND phường Tân Chính tiến hành đăng tải nội dung các văn bản trên:

Xem file

Đọc 465 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ năm, 02 Tháng 8 2018 01:20