Thứ 510242019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 01:32

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thực hiện Công văn số 993/STTTT-TTBCXB ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Đà Nẵng và Hướng dẫn số 479-HD/BTGQU ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban Tuyên Giáo Quận ủy Thanh Khê về việc tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tải File

Đọc 619 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 01:34