Thứ 205272019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Văn bản pháp luật Hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 02:37

Hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đọc 1062 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 09:04