Print trang này
Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 03:29

Cơ cấu tổ chức

Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG TÂN CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 
 

A. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy phường

 

1

Ông Hồ Văn Dũng

QUV - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường

 0905710670

 anhtheanhdungCT

 

2

Ông Nguyễn Thùy Dương

PBT. Thường trực Đảng Ủy

 0913473484  anh the anh duong  

II. Các ban xây dựng Đảng

 

1

Ông Phan Tín

Cthuyên trách Tôn giáo, dân vận

 0935408408

anh the anh Tin TG 

 

2

Bà Lê Thị Thuỳ Trâm

Văn phòng Đảng ủy

0906452367 

anh the chi tram 

 

3

Bà Huỳnh Thị Bích Nhi

Văn phòng Đảng ủy

0905242723

   

B. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo UBND - HĐND phường

 

1

Ông Lê Hồng Nam

Chủ tịch UBND

 0983186452

anh nam ct 

 

2

Ông Nguyễn Trọng Trinh

Phó CT UBND

 0905723528

 

 

3

Bà Huỳnh Thị Thu An

PCT UBND - CT Công đoàn

  0905666298 

 

 
 

Nguyễn T. Việt Nga

Phó CT HĐND

 0932581234

anhthe NGAVP

 

II. Bộ phận Văn phòng - Thống kê

 

1

Nguyễn T. Thanh Thảo

VPTK

 0905373121

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn thư - lưu trữ

 0905809969

 anh the chi Huong VT

 
 3

Nguyễn Văn Tâm

Văn phòng TK- CNTT

 0905180388    
4

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phụ trách VP HĐND - UBND

0905 887836    

III. Bộ phận Văn hóa xá hội

 

1

Ông Phạm Việt Anh Chương

Công chức VHXH

0905014261 

 

 

2

Bà Nguyễn Thu Hà

CT. XĐGN

0937532989 

 

 

3

Ông Phan Công Hiếu

Công chức VHXH

0905300584

 anh the ca nhan  

IV. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

 

1

Ông Trần Hoài Nam

Tư pháp - Hộ tịch

0905009973 

 

 

2

Ông Lê Hùng Tín

Tư pháp - Hộ tịch

0935208678  

 

 

V. Bộ phận tài chính Kế toán

 

1

Đặng Thị Hiếu

Kế toán trưởng

0979532989 

 

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Kế toán

0903525663 

 

 

3

Trương Thị Quý

Kế toán

0905548326

 

 

VI. Bộ phận Địa chính - xây dựng và KT Quy tắc đô thị

 
1 Ông Nguyễn Hoàng Long Địa chính nhà đất - XDCB - Tổ trưởng Tổ quy tắc

 0905906685

 

 

2

Ông Nguyễn Viết Quang

Thành viên tổ quy tắc

0905478808 

 

 

3

Ông Nguyễn Chí Toàn

Thành viên tổ quy tắc

0935760256

4

Ông Hoàng Trọng Đức

Thành viên tổ quy tắc

0905513258

5

Ông Trần Văn Tùng Thành viên tổ quy tắc 0905590676    

VII. Ban Chỉ huy quân sự

 

1

Ông Lê Công Minh

CHT Quân sự

 0932424843

 

 

2

Ông Nguyễn Xuân Vinh

Phó CHTQS

 0905054654

 

 

3

Ông Trần Ngọc Hà

Phó CHTQS - TĐT DQTT

0905775296 

 

 

C. MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ

 

I. Ủy ban Mặt trận TQVN

 

1

Nguyễn Đình Anh Vũ

UV BTV ĐU - Chủ tịch UBMT

0905588772 

anh vu anh the 

 

3

Trương Thị Thu Thuỷ

PCT. Mặt trận

 0905159517

 

 

4

Bà Nguyễn Thị Kim Huyền

Thanh tra ND

0906505480 

 

 

 

 

II. Hội Cựu Chiến Binh

 

 

 

1

Ông Khưu Thanh Quang

CT hội CCB

 

 

 

2

Ông Trần Ngọc Lĩnh

PCT Hội CCB

0961335503 

 

 

III. Hội Liên hiệp phụ nữ

 

1

Phạm Thị Thuý Hạnh

CT hội PN

0905095275 

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

PCT. Hội LHPN

 0936178506

 

 

 

IV. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

1

Ông Trần Thanh Vy

BT đoàn

 0905957754

 

 

2

Bà Hoàng Như Ngọc

PBT Đoàn phường

 0905327127

 

 

V. Các Hội đoàn thể khác, CLB

 

1

Bà Nguyễn Thị Nhung

CT Hội NCT

0905152715 

 

 

2

Ông Nguyễn Văn Châu

CT hội CTĐ

0983613029 

 

 

3

 

CT hội Cựu TNXP

 

 

 

4

 

CT Hội Khuyến Học

 

 

 

5

 

CT Hội Từ Thiện

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 
Đọc 3304 thời gian