Thứ 611162018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 03:29

Cơ cấu tổ chức

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG TÂN CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 
 

A. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy phường

 

1

Ông Lê Tấn Dũng

QUV - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường

0917539135 

 

 

 

2

Ông Hồ Văn Dũng

PBT. ĐU - Chủ tịch UBND

 0905710670

 anhtheanhdungCT

 

3

Ông Nguyễn Thùy Dương

PBT. Thường trực Đảng Ủy

 0913473484  anh the anh duong  

II. Các ban xây dựng Đảng

 

1

Ông Phan Tín

Cthuyên trách Tôn giáo, dân vận

 

anh the anh Tin TG 

 

3

Ông Nguyễn Đình Anh Vũ

Phó Chủ tịch HĐND phường

 0905588772

anh vu anh the 

 

4

Bà Lê Thị Thuỳ Trâm

Văn phòng Đảng ủy

0906452367 

anh the chi tram 

 

B. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo UBND phường

 

1

Ông Hồ Văn Dũng

Chủ tịch UBND

 0905710670

 anhtheanhdungCT

 

2

Ông Nguyễn Trọng Trinh

Phó CT UBND

 

 

 

3

Ông Phạm Thành Nam

PCT UBND - CT Công đoàn

0903536763 

 anhthe ANAMPCT

 

II. Bộ phận Văn phòng - Thống kê

 

1

Nguyễn T. Việt Nga

VPTK - PCT Công đoàn

 0932581234

anhthe NGAVP 

 

2

Nguyễn T. Thanh Thảo

VPTK

 0905373121

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

Văn thư - lưu trữ

 0905809969

 anh the chi Huong VT

 
 4

Nguyễn Văn Tâm

Văn phòng TK- CNTT

 0905180388    

III. Bộ phận Văn hóa xá hội

 

1

Ông Nguyễn Tất Ngân

LĐTBXH

 

 

 

2

Trần Thị Vân

DS&TE

 

 

 

3

Ông Phạm Việt Anh Chương

CB.VHTT

 

 

 

4

Ông Phan Hùng Tín

VHTT

 

 

 

5

Bà Nguyễn Thu Hà

CT. XĐGN

 

 

 

6

Ông Trần Ngọc Lĩnh

C. trách TNXH

 

 

 

IV. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

 

1

Ông Trần Hoài Nam

Tư pháp - Hộ tịch

0905009973 

 

 

2

Ông Phan Hùng Tín

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 

V. Bộ phận tài chính Kế toán

 

1

Đặng Thị Hiếu

Kế toán trưởng

0979532989 

 

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Kế toán

0903525663 

 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Kế toán

0905898084 

 

 

4

Huỳnh Thị Bích Nhi

TK-KH

0905242723 

 

 

VI. Bộ phận Địa chính - xây dựng

 
1 Ông Nguyễn Hoàng Long Địa chính nhà đất - XDCB

 0905906685

 

 

2

Ông Trần Tiến Hùng

Cán bộ môi trường

 0974474242    

VII. Tổ kiểm tra quy tắc

 

1

Ông Nguyễn Viết Quang

Tổ trưởng tổ quy tắc

0905478808 

 

 

2

Ông Trần Duy Phương

Nhân viên Qtắc

 0935453656

 

 

3

Ông Dương Lê Tú

Nhân viên Qtắc

 0906521833

 

 

VIII. Ban Chỉ huy quân sự

 

1

Ông Lê Công Minh

CHT Quân sự

 0932424843

 

 

2

Ông Nguyễn Xuân Vinh

Phó CHTQS

 

 

 

3

Ông Trần Ngọc Hà

Phó CHTQS - TĐT DQTT

0905775296 

 

 

C. MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ

 

I. Ủy ban Mặt trận TQVN

 

1

Huỳnh Thị Thu An

UV BTV ĐU - Chủ tịch UBMT

0905666298 

 

 

2

Ông Nguyễn Văn Hảo

Phó CT Mặt trận

 

 

 

3

Trương Thị Thu Thuỷ

PCT. Mặt trận

 

 

 

4

Bà Nguyễn Thị Kim Huyền

Thanh tra ND

0906505480 

 

 

 

 

II. Hội Cựu Chiến Binh

 

 

 

1

Ông Khưu Thanh Quang

CT hội CCB

 

 

 

2

Ông Trần Ngọc Lĩnh

PCT Hội CCB

 

 

 

III. Hội Liên hiệp phụ nữ

 

1

Phạm Thị Thuý Hạnh

CT hội PN

0905095275 

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

PCT. Hội LHPN

 

 

 

 

IV. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

1

Ông Trần Thanh Vy

BT đoàn

 0905957754

 

 

2

Bà Hoàng Như Ngọc

PBT Đoàn phường

 0905327127

 

 

V. Các Hội đoàn thể khác, CLB

 

1

Bà Nguyễn Thị Nhung

CT Hội NCT

 

 

 

2

Ông Nguyễn Văn Châu

CT hội CTĐ

 

 

 

3

 

CT hội Cựu TNXP

 

 

 

4

 

CT Hội Khuyến Học

 

 

 

5

 

CT Hội Từ Thiện

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 
Đọc 2325 thời gian
Xem thêm trong thể loại này: « Phường Tân Chính - Quận Thanh Khê