Thứ 508222019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 06:52

Về việc tăng cường truyền thông mạng xã hội

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

Về việc tăng cường truyền thông mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 1064/STTTT-TTBCXB ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường truyền thông về sử dụng mạng xã hội;

Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Do đặc tính “không giới hạn” của môi trường mạng cộng với cách thức thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội khá đơn giản, cá nhân cũng có thể tự đăng ký tên miền và hoạt động dẫn đến việc xuất hiện nhiều trang mạng xã hội Facebook “giả mạo”. Những trang này hoạt động với mục đích đưa thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức; thông tin có tính chất lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia các hoạt động trái pháp luật…, gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thông tin điện tử, triển khai các hoạt động với các nội dung từng bước rà soát, chấn chỉnh hoạt động sử dụng, cung cấp thông tin trên mạng; Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các trang mạng xã hội Facebook vi phạm trên, UBND phường Thạc Gián kính đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các hành vi bị cấm trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cụ thể như sau:

“…Điều 5. Các hành vi bị cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

…”.

Chi tiết

Đọc 542 thời gian