Thứ 508222019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TH...

Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính giám sát công tác đảm bảo ANTT

Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính giám sát công tác đảm bảo ANTT

Thực hiện Kê hoạch giám sát năm 2018 của Ban Pháp ...

Vẽ tranh để

Vẽ tranh để "chặn" quảng cáo, rao vặt "chui"

Trước tình trạng nhiều tuyến đường trung tâm thành...

Thông báo