Thứ 610202017

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 03:29

Cơ cấu tổ chức

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG TÂN CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 
 

A. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy phường

 

1

Ông Võ Văn Phương

QUV - Bí thư Đảng ủy

 

 anh the anh phuong

 

 

2

Bà Nguyễn T. Tùng Châu

PBT. ĐU - CN UBKT

 

 anh the chi chau PBT

 

3

Ông Hồ Văn Dũng

PBT. ĐU - Chủ tịch UBND

 

 anhtheanhdungCT

 

4

Ông Nguyễn Thùy Dương

PBT. Đảng Ủy

   anh the anh duong  

II. Các ban xây dựng Đảng

 

1

Ông Lê Trung Nô

Kiểm tra Đảng - PCN UBKT

 

 anh the chú Nô

 

2

Ông Phan Tín

Ctr.tôn giáo, dân vận

 

anh the anh Tin TG 

 

3

Ông Nguyễn Đình Anh Vũ

Tổ chức Đảng

 

anh vu anh the 

 

4

Bà Lê Thị Thuỳ Trâm

Văn phòng ĐU

 

anh the chi tram 

 

B. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

I. Lãnh đạo UBND phường

 

1

Ông Hồ Văn Dũng

Chủ tịch UBND

 

 anhtheanhdungCT

 

2

Bà Nguyễn Thị Nga

Phó CT UBND

 

 2

 

3

Ông Phạm Thành Nam

PCT UBND - CT Công đoàn

 

 anhthe ANAMPCT

 

II. Bộ phận Văn phòng - Thống kê

 

1

Nguyễn T. Việt Nga

VPTK - PCT Công đoàn

 

anhthe NGAVP 

 

2

Nguyễn T. Thanh Thảo

VPTK

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

văn thư - lưu trữ

 

 anh the chi Huong VT

 

4

Ông Đỗ Trần Hoàng Dũng

CB theo dõi TDP

 

 anh the anh dung td

 

Nguyễn Văn Tâm

Văn phòng TK- CNTT

 

III. Bộ phận Văn hóa xá hội

 

1

Ông Nguyễn Tất Ngân

LĐTBXH

 

 

 

2

ÔngNguyễn Văn Tâm

VH-XH

 

 

 

3

Trần Thị Vân

DS&TE

 

 

 

4

Ông Phạm Việt Anh Chương

CB.VHTT

 

 

 

5

Ông Phan Hùng Tín

VHTT

 

 

 

6

Bà Nguyễn Thu Hà

CT. XĐGN

 

 

 

7

Ông Trần Ngọc Lĩnh

C. trách TNXH

 

 

 

IV. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

 

1

Ông Trần Hoài Nam

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 

2

Ông Phan Hùng Tín

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

 

V. Bộ phận tài chính Kế toán

 

1

Nguyễn T. Thu Quyên

Kế toán

 

 

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Kế toán

 

 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Kế toán

 

 

 

4

Huỳnh Thị Bích Nhi

TK-KH

 

 

 

VI. Bộ phận Địa chính - xây dựng

 
1 Ông Nguyễn Hoàng Long Địa chính nhà đất - XDCB

 

 

 

2

Ông Trần Tiến Hùng

Cán bộ môi trường

     

VII. Tổ kiểm tra quy tắc

 

1

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Tổ trưởng tổ quy tắc

 

 

 

2

Ông Nguyễn Quốc Vũ

Nhân viên Qtắc

 

 

 

3

Ông Nguyễn Thái Trường

Nhân viên Qtắc

 

 

 

VIII. Ban Chỉ huy quân sự

 

1

Ông Lê Công Minh

CHT Quân sự

 

 

 

2

Ông Nguyễn Xuân Vinh

Phó CHTQS

 

 

 

3

Ông Trần Ngọc Hà

Phó CHTQS - TĐT DQTT

 

 

 

C. MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ

 

I. Ủy ban Mặt trận TQVN

 

1

Huỳnh Thị Thu An

UV BTV ĐU - Chủ tịch UBMT

 

 

 

2

Ông Nguyễn Văn Hảo

Phó CT Mặt trận

 

 

 

3

Trương Thị Thu Thuỷ

PCT. Mặt trận

 

 

 

4

Bà Nguyễn Thị Kim Huyền

Thanh tra ND

 

 

 

 

 

II. Hội Cựu Chiến Binh

 

 

 

1

Ông Nguyễn Văn Quang

CT hội CCB

 

 

 

2

Nguyễn Thị Vân

PCT Hội CCB

 

 

 

III. Hội Liên hiệp phụ nữ

 

1

Phạm Thị Thuý Hạnh

CT hội PN

 

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

PCT. Hội LHPN

 

 

 

 

IV. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

1

Ông Phan Công Hiếu

BT đoàn

 

 

 

2

Ông Trần Thanh Vy

PBT Đoàn phường

 

 

 

V. Các Hội đoàn thể khác, CLB

 

1

Ông Nguyễn Việt An

CT Hội NCT

 

 

 

2

Ông Nguyễn Văn Châu

CT hội CTĐ

 

 

 

3

 

CT hội Cựu TNXP

 

 

 

4

 

CT Hội Khuyến Học

 

 

 

5

 

CT Hội Từ Thiện

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 
Đọc 1592 thời gian
Xem thêm trong thể loại này: « Phường Tân Chính - Quận Thanh Khê