Thứ 202192018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2016, nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện đợt phát động phong trào thi đua quý I, phát động phong trào thi đua quý II năm 2016 UBND phường Tân Chính  tổ chức Hội nghị sơ kết kết hợp  triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 -2020.

Ngày 01/9/2015 ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6415/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hướng dẫn Lao Động- Thương Binh & Xã Hội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 UBND Phường Tân Chính ban hành ngày 20/8/2014

Thực hiện một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận Thanh Khê về việc thực hiện Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 , ngày 20 tháng 08 năm 2014 đồng chí Hồ Văn Dũng chủ tịch UBND phường Tân Chính đã ký quyết định  Ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 kèm theo chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2014 - 2015.

Thực hiện Công văn sô 389/UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND quận Thanh Khê về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “3 hơn” (nhanh hơn, hợp lý hơn và thân thiện hơn) trong công tác cải cách hành chính.

   Căn cứ Quyết định 690/QĐ- UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND quận thanh Khê về việc giao 03 nhiệm vụ trọng tâm cho UBND phường Tân Chính năm 2014, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/4/2014 của UBND phường Tân Chính về việc xây dựng và phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Tân Chính.

    UBND phường Tân Chính đã tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng để có kế hoạch hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động hành chính công tại UBND phường Tân Chính.

    Ngày 12 tháng 5 năm 2014 UBND phường đã triệu tập đội ngũ cán bộ công chức có liên quan triển khai kế hoạch và nghe đơn vị tư vấn hướng dẫn nhận thức về công tác xây dựng ISO. Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được áp dụng trong công tác quản lý nhằm giúp các phường chủ động và năng động hơn, phát huy các nguồn lực để nâng cao năng suất chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao và yêu cầu quản lý của xã hội và khách hàng.

Việc triển khai xây dựng công tác ISO tại phường sẽ đem lại những lợi ích :

a/ Đối với UBND phường

Đem lại niềm tin cho khách hàng;

Nâng cao uy tín và khả năng cung ứng dịch vụ của phường;

Tiết kiệm ngân sách nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, chi

Cải tiến việc kiểm soát tốt các quá trình chủ yếu, nâng cao mức chất lượng dịch vụ được cung cấp;

Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, thay đổi thói quen làm việc tự phát không theo quá trình.

Giúp lãnh đạo phường quản lý một cách hiệu quả hoạt động của cơ sở;

Việc đạt được chứng nhận ISO sẽ giúp cho phường tiết kiệm được tiền bạc và thời gian vì khách hàng không phải đánh giá lại hệ thống chất lượng của đơn vị;

b/ Đối với cán bộ công chức phường

Hiểu biết rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Biết rõ mục tiêu, yêu cầu công việc của mình nên chủ động hơn và giảm căng thẳng trong công việc;

Xây dựng một phong cách làm việc nề nếp, khoa học, góp phần xây dựng văn hóa công sở;

Có tinh thần phục vụ tận tâm và công bằng hơn;

Cán bộ công chức có điều kiện được đào tạo, huấn luyện tốt hơn về kỹ năng, kinh nghiệm đã trở thành tài sản chung, được chi tiết hóa trong các tài liệu./.

                                                                             Việt Nga

 

Khi đi vào hoạt động từ tháng 10 tới, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ là cơ sở đầu tiên trong cả nước miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân nghèo và cả người nhà.