Thứ 404252018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home
Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 00:00

Bộ thủ tục hành chính phường xã 2016

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Đọc 916 thời gian