Thứ 609202019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
TÂN CHÍNH - NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN 2019

TÂN CHÍNH - NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào...

TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

TÂN CHÍNH - LIÊN CHI ĐOÀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TH...

Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính giám sát công tác đảm bảo ANTT

Ban Pháp chế HĐND phường Tân Chính giám sát công tác đảm bảo ANTT

Thực hiện Kê hoạch giám sát năm 2018 của Ban Pháp ...

Thông báo