Chủ nhật09252016

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Hướng dẫn ghi sổ điều chỉnh danh sách cử tri

Hướng dẫn ghi sổ điều chỉnh danh sách cử tri

Thông báo hướng dẫn ghi sổ nhật ký điều chỉnh danh...

Sơ kết Quý I 2016

Sơ kết Quý I 2016

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2016, nhằm đánh giá tình ...

Thông báo