Thứ 404252018

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 05113821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT và BHXH

Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT và BHXH

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Bảo hiểm Xã hội Quận Th...

Tân Chính tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Tân Chính tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày 11/10/2017, Phường Tân Chính tổ chức chương t...

Tổ chức thực tập phương án PCCC tại cụm dân cư 7 Tân An B

Tổ chức thực tập phương án PCCC tại cụm dân cư 7 Tân An B

Thực hiện Kế hoạch số 578/KH-S2 ngày 25/8/2018 giữ...

Thông báo